Ruimte in de regels vinden: praktijkvoorbeelden

Regelgeving biedt vaak meer ruimte dan op het eerste gezicht lijkt. Het kan wel wat creativiteit en lef vragen om die ruimte goed te gebruiken. Je vindt hier onder meer links naar inspirerende praktijkvoorbeelden.

Praktijkverhalen en tips voor kleinschalige aanbieders

Achtergrondinformatie

Maatwerk vanuit de Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg kent een aantal regelingen om maatwerk mogelijk te maken. Zie hiervoor: