Mantelzorg en een WW- of WIA-uitkering: arbeidsverleden

Als u mantelzorg geeft en werkloos of arbeidsongeschikt wordt, dan heeft de mantelzorg misschien invloed op uw WW-uitkering of WIA-uitkering. Deze jaren tellen mee voor uw arbeidsverleden. Dit heet het mantelzorgforfait.

Wat is het mantelzorgforfait?

De jaren waarin u mantelzorg verleende, kunnen voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering (of WIA-uitkering). Het arbeidsverleden bepaalt hoe lang u recht heeft op een uitkering.

U kunt alleen een beroep doen op het mantelzorgforfait als u daadwerkelijk betaald kreeg voor deze zorg. U heeft die betaling ontvangen uit het persoonsgebonden budget van degene voor wie u zorgde.

Hoe bereken ik het arbeidsverleden?

Als u vanaf 2007 heeft gezorgd voor een zieke of gehandicapte persoon, dan telt dit mee als arbeidsverleden. Jaren vóór 2007 waarin u voor een zieke of gehandicapte zorgde, tellen niet mee. Mantelzorg verleend als zelfstandig ondernemer telt ook niet mee. De berekening van het arbeidsverleden is gewijzigd in 2013.

Lees meer over de berekening van uw arbeidsverleden.

Hoe vraag ik het mantelzorgforfait aan?

Op het moment dat u uw WW-uitkering of WIA-uitkering aanvraagt, dan vraagt u ook het mantelzorgforfait aan. U moet dan aantonen dat u betaald werd uit het persoonsgebonden budget van degene voor wie u zorgde. Bijvoorbeeld met een overeenkomst tussen u en deze persoon.

Als je mantelzorger bent kun je soms vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen bij een uitkering.