Samenwerken met de huisarts

De huisarts is een belangrijke partner voor u als mantelzorger. Voor ondersteuning bij de zorg, maar ook voor hulp voor uzelf.

Hoe houd ik de huisarts op de hoogte?

U kunt bij de huisarts van degene voor wie u zorgt opgeven dat u mantelzorger bent. Dit komt dan in het patiëntendossier. Houd de huisarts of praktijkondersteuner regelmatig op de hoogte. De huisarts is dan meer betrokken bij uw situatie. Maak regelmatig een afspraak, bel af en toe of stuur een update per e-mail.

Lees meer over communicatie met artsen (Mantelzorgelijk.nl).

Hoe kan de huisarts mij helpen bij de zorg?

In het begin heeft u als mantelzorger misschien veel vragen. Over de dagelijkse zorg, over uw eigen rol of over het combineren van taken. Ga mee naar een afspraak met de huisarts als dat mogelijk is. De huisarts legt uit wat u bij een ziekte of beperking in de toekomst kunt verwachten en geeft advies. U kunt ook aan de huisarts vragen of deze regelmatig op huisbezoek komt om te praten over de medische behandeling.

U kunt nog meer aan de huisarts vragen:

Lees meer over samenwerken met de huisarts.

Hoe bereid ik een gesprek met de huisarts voor?

Voor een afspraak met de huisarts kunt u zich goed voorbereiden. U kunt dan vragen van de arts beter beantwoorden en zelf beter vragen stellen. Daarvoor schrijft u van tevoren vragen en informatie op, zoals:

  • Wat zijn de klachten? En sinds wanneer? Schrijf dit duidelijk op. Of maak een tekening van het lichaam en laat de patiënt een kruisje zetten op de plek van de pijn of klachten.
  • Wat is de aanleiding van het bezoek aan de huisarts? Is er sprake van (langdurige) pijn? Of gaat het om een controle?
  • Wat is er al aan de klachten gedaan?
  • Maak een lijstje van de medicijnen die gebruikt worden. Ook zelfzorgmedicijnen van de drogist en alternatieven zoals kruiden.
  • Vraag om een dubbele afspraak als het om meer dan één klacht gaat. De huisarts heeft dan meer tijd.
  • Wat verwacht de patiënt van het bezoek? Bijvoorbeeld een recept, een behandeling of een doorverwijzing naar een specialist?

Lees meer over het voorbereiden van een bezoek aan de huisarts (Patiëntenfederatie.nl).

Wat als ik het niet eens ben met de huisarts?

Misschien verschilt u met de huisarts van mening over de zorg. Soms kunnen verzorgden zelf hun situatie ook niet meer inschatten, bijvoorbeeld bij dementie. U kunt dan het volgende doen:

  • Bespreek altijd eerst de ernst van het probleem met de huisarts onder vier ogen. Dat praat vaak gemakkelijker.
  • Houd een dagboek bij om de problemen in kaart te brengen.
  • Vraag een andere zorgverlener om te letten op specifieke problemen, bijvoorbeeld de thuiszorg. Deze rapporteert aan de leidinggevende. Met het rapport kunt u weer naar de huisarts.

Een cliëntondersteuner of (als uw naaste dementie heeft) casemanager dementie kan u hierbij helpen.

Wordt u het toch niet eens met de huisarts?

Lees waar u eventueel een klacht kunt indienen (Rijksoverheid.nl).

Goed om te weten

Op Zorgkaart Nederland.nl kunt u uw ervaringen met een huisarts delen. U kunt hier ook ervaringen lezen van anderen met zorgverleners.