Samenwerking tussen mantelzorgers en zorgverleners

Vaak zijn er verschillende zorgverleners die u kunnen ondersteunen bij mantelzorg. Dan is een goede samenwerking belangrijk.

Samenwerking met betaalde zorgverleners

U kunt hulp krijgen van verschillende professionele zorgverleners.

De werktijd van een professionele zorgverlener staat vaak vast in een planning. Zij werken bijvoorbeeld in opdracht van een thuiszorgorganisatie of van een mantelzorgorganisatie (MantelzorgNL).

Afspraken vastleggen in een zorgplan

U kunt met de zorgverlener een zorgplan maken voor degene voor wie u zorgt. Daarin staan de afspraken over zorg en ondersteuning.

Tips

  • Verdeel de taken, maak afspraken over wie wat doet en bespreek waar iemand verantwoordelijk voor is.
  • Praat met elkaar. Bespreek wat u van elkaar verwacht en wat iemand wel en niet kan doen.
  • Maak duidelijke afspraken. Een hulpverlener bedoelt soms iets anders dan u.
  • Respecteer de zorg en ondersteuning die een professionele hulpverlener of vrijwilliger geeft. Zij moeten ook respect hebben voor wat u doet.

Samenwerken met vrijwilligers

Steeds vaker zijn vrijwilligers betrokken bij de zorg.

Vrijwilligershulp bij mantelzorg administratie

Vaak moet u ook de administratie bijhouden voor degene voor wie u zorgt. Een vrijwilliger kan u helpen met administratieve zaken. Bijvoorbeeld:

  • post en papieren doornemen en bepalen wat er moet gebeuren
  • helpen met formulieren invullen
  • helpen om inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten

Als het nodig is, dan helpt een vrijwilliger u om de administratie op orde te krijgen. Het is niet de bedoeling dat de vrijwilliger alles overneemt.

Lees over het online beheren van de pgb-administratie (MantelzorgNL).

Hoe vind ik een vrijwilliger?

Vind organisaties voor vrijwilligerszorg (MantelzorgNL)

Vind een vrijwilliger bij u in de buurt:

Eén aanspreekpunt

Als u met verschillende zorgverleners te maken heeft, dan is het fijn om één aanspreekpunt te hebben: de centrale zorgverlener. Deze houdt contact met de andere zorgverleners en helpt bij het regelen van de zorg. Ook staat de centrale zorgverlener voor u klaar bij vragen of problemen. Een centrale zorgverlener is bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleegkundige of een gespecialiseerd verpleegkundige.