Thuiszorg: vanuit welke zorgwet?

Thuiszorg is hulp en zorg bij u thuis. Van hulp bij het huishouden tot verpleging. Dit kan vanuit verschillende zorgwetten geregeld worden. Hoe zit dat?

Wat is thuiszorg?

Een thuiszorgorganisatie biedt verschillende soorten hulp en zorg:

 • Verzorging en verpleging thuis
  Bijvoorbeeld hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven.
   
 • Begeleiding in het dagelijks leven
  Bijvoorbeeld hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten.
   
 • Hulp bij het huishouden
  Bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Thuiszorg en de zorgwetten

Thuiszorg kan vergoed worden voor mensen met een ziekte of beperking en voor ouderen. Het is afhankelijk van uw situatie welk soort thuiszorg vergoed wordt. En vanuit welke wet dat gebeurt.

Thuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig (24 uurs zorg), en moet er altijd iemand in de buurt zijn om ernstige problemen te voorkomen? Dan kunt u Wlz-zorg aanvragen. Dit wordt vergoed door het zorgkantoor.

U kunt thuis blijven wonen en daar Wlz-zorg krijgen. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding en verpleging/verzorging. Dus alle vormen van thuiszorg.

Zie voor meer informatie: Wat is Wlz-zorg?

Thuiszorg vanuit de Wmo en zorgverzekering

Komt u niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz? Dan kan thuiszorg vergoed worden door de gemeente (Wmo) en/of de zorgverzekeraar (Zvw).

Persoonlijke verzorging/adl: zorgverzekering of Wmo?

Persoonlijke verzorging is hulp bij het opstaan, douchen, aankleden, naar het toilet gaan, tanden poetsen enzovoort.

Vanuit de zorgverzekering (wijkverpleging)

Deze zorg valt onder de zorgverzekering (wijkverpleging) als ze 'in een geneeskundige context' wordt geleverd. Namelijk als uw gezondheid kwetsbaar is, en de wijkverpleegkundige ervoor kan zorgen dat uw gezondheid verbetert, hetzelfde blijft of minder snel achteruit gaat. Veelvoorkomende situaties zijn een kwetsbare gezondheid door diabetes, een erg hoge leeftijd of geheugenproblemen/dementie.

De wijkverpleegkundige stelt vast of er sprake is van een geneeskundige context.

Vanuit de Wmo (adl)

Is er geen sprake van een geneeskundige context? Dan valt persoonlijke verzorging onder de Wmo. Men noemt dit dan ook wel adl-hulp: hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

De hulp is dan nodig omdat u (tijdelijk) niet zelfredzaam bent. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening of een zintuiglijke beperking.

Kunt u zelf kiezen voor een wet?

Nee, dat is niet mogelijk. Uw zorgvraag en uw persoonlijke situatie bepalen vanuit welke zorgwet uw zorg geregeld wordt. Dit wordt door een professionele zorgverlener of indicatiesteller vastgesteld.

Hoe vindt u een thuiszorginstelling?

Thuiszorginstellingen vindt u onder meer op ZorgkaartNederland.nl. U kunt ook uw huisarts vragen naar een thuiszorginstelling.