Thuiszorg

Heeft u thuis hulp of begeleiding nodig? Bijvoorbeeld omdat u een ziekte of beperking heeft door ouderdom? Dan heeft u misschien recht op thuiszorg. Dat is zorg bij u thuis.

Welke hulp kan ik inschakelen?

Afhankelijk van uw situatie, krijgt u:

  • verzorging en verpleging door de wijkverpleegkundige. Bijvoorbeeld hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of hulp bij verzorging van een wond.
  • begeleiding in het dagelijks leven. Praktische vaardigheden en sociale redzaamheid om beter om te kunnen gaan met moeilijke situaties. En om makkelijker contact te maken met andere mensen.
  • hulp bij het huishouden. Dit gaat bijvoorbeeld om schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Hoe vraag ik thuiszorg aan?

In de meeste gevallen vraagt u bij de gemeente thuiszorg aan via Wmo-ondersteuning. Onder thuiszorg valt onder andere:

  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging voor jongeren tot 18 jaar
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld psychische problemen of verstandelijke of zintuiglijke beperking
  • Begeleiding in het dagelijks leven

Heeft u een lichamelijke ziekte, een beperking of dementie en heeft u daarbij verpleging met persoonlijke zorg nodig? Dan komt er een wijkverpleegkundige langs. Dit vraagt u aan via de thuiszorginstelling. De vergoeding valt dan vaak onder de zorgverzekering.

Particuliere thuiszorg regelt en betaalt u zelf.

Thuiszorginstellingen vindt u op: ZorgkaartNederland.nl.

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.