Hulp bij het huishouden

Huishoudelijke hulp is bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, opruimen of de afwas doen. Heeft u deze hulp nodig vanwege een ziekte of beperking? Dan kunt u een vergoeding aanvragen.

Hoe is huishoudelijke hulp geregeld?

Huishoudelijke hulp kan via de gemeente of het zorgkantoor georganiseerd worden. Waar u moet zijn, is afhankelijk van uw situatie.

  • Krijgt u of uw kind zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan valt huishoudelijke hulp onder de Wlz. Ook als de Wlz-zorg bij u thuis wordt geleverd. U kunt hiervoor bij uw zorgkantoor terecht.
  • In andere situaties kunt u bij uw gemeente terecht.

Huishoudelijke hulp via de gemeente

De gemeente biedt deze ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Daarbij gelden deze voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder, en
  • U heeft géén recht op Wlz-zorg, en
  • U heeft hulp nodig vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd, en
  • Mensen in uw omgeving kunnen niet genoeg hulp bieden (bijvoorbeeld uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen).

De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen. Dit verschilt per gemeente.

Huishoudelijke hulp via het zorgkantoor

Woont u in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg? Dan zorgt de instelling voor het schoonmaken van uw woonruimte.

Krijgt u Wlz-zorg thuis? Ook dan valt huishoudelijke hulp onder de Wlz-zorg. Dat gaat bijoorbeeld om het huis schoonmaken, maaltijden klaarmaken, de was doen, strijken, enzovoort.

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u huishoudelijke hulp wilt?

Nee, dat kan niet. Uw situatie en uw zorgvraag bepalen onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt.

Als u nog geen zorg krijgt, kunt u zich melden bij uw gemeente. Daar wordt u verder geholpen.

PGB of zorg in natura

Huishoudelijke hulp kan op twee manieren worden geregeld.

  1. Zorg in natura: u kiest een schoonmaak- of zorgorganisatie waar de gemeente of het zorgkantoor een contract mee heeft. Die aanbieder regelt verder alles.
  2. Een persoonsgebonden budget (pgb): een bedrag waarmee u zelf een huishoudelijke hulp inhuurt. U heeft dan meer keuzevrijheid, maar ook meer administratie en verantwoordelijkheid.

Als uw kind een ziekte of beperking heeft

Woont uw kind met een ziekte of beperking bij u thuis? Hulp in het huishouden kan verlichting geven bij intensieve zorgtaken.

  • Heeft uw kind zorg vanuit de Jeugdwet en/of zorgverzekering? Dan vraagt u huishoudelijke hulp aan bij uw gemeente.
  • Heeft uw kind zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan vraagt u huishoudelijke hulp aan bij uw zorgkantoor.

Huishoudelijke hulp wordt in deze situatie niet altijd vergoed. De gemeente of het zorgkantoor beslist daarover. Zij kunnen het huishouden zien als een gebruikelijke taak van u als ouder, zeker bij jongere kinderen (onder de 12 jaar). Als er duidelijk sprake is van overbelasting, kan huishoudelijke hulp wel een oplossing zijn. Of als de ziekte of beperking van uw kind leidt tot extra huishoudelijke taken.

Een alternatief is thuiszorg of opvang voor uw kind zodat u zelf het huishouden kunt doen. Sommige gemeenten geven een korting op de kosten van een schoonmaker.

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor uw kind? Dan beslist u zelf of u geld hieruit gebruikt voor huishoudelijke hulp.

Als u er niet uit komt

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Het Juiste Loket kan u verder helpen.