Hulp bij het huishouden

Huishoudelijke hulp is bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, opruimen of de afwas doen. U kunt hiervoor zelf iemand inhuren. Heeft u hulp nodig vanwege een ziekte of beperking? Dan kunt u een vergoeding aanvragen.

Hoe wordt huishoudelijke hulp vergoed?

Dat kan op twee manieren:

Huishoudelijke hulp vanuit de gemeente

Voor hulp bij het huishouden vanuit de gemeente gelden deze voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder, en
  • U heeft géén recht op Wlz-zorg (zie hieronder), en
  • U kunt het huishouden niet kunt doen vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd, en
  • U heeft niet genoeg hulp van mensen in uw omgeving (bijvoorbeeld van uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen).

Hulp vanuit de Wmo vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente kan nog andere voorwaarden stellen. Die voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Huishoudelijke hulp vanuit de Wlz

Zorg vanuit de Wlz is mogelijk als u levenslang veel zorg nodig heeft. U heeft dag en nacht zorg in de nabijheid nodig. Of iemand moet dag en nacht opletten of het goed met u gaat. Anders kunt u ernstige problemen krijgen omdat het niet (altijd) lukt om zelf om hulp te vragen. Dan kunt u Wlz-zorg aanvragen. Huishoudelijke hulp valt dan ook onder de Wlz.

Huishoudelijke hulp vanuit de Wlz

Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling wonen, zoals een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Het schoonmaken van uw woonruimte in de instelling hoort daar bij.

Wlz-zorg is ook thuis mogelijk. Het schoonmaken van uw huis valt dan ook onder de Wlz-zorg. Dat kan ook gaan om maaltijden klaarmaken, de was doen, strijken, enzovoort.

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u huishoudelijke hulp wilt?

Nee, dat kan niet. Uw situatie en uw zorgvraag bepalen onder welke wet uw zorg en ondersteuning valt.

Als u nog geen zorg krijgt, kunt u zich melden bij uw gemeente. Daar wordt u verder geholpen.

PGB of zorg in natura

Huishoudelijke hulp kan op twee manieren worden geregeld.

  1. Zorg in natura: u kiest een schoonmaak- of zorgorganisatie waar de gemeente of het zorgkantoor een contract mee heeft. De gemeente of het zorgkantoor regelt dan de betalingen.
  2. U vraagt een persoonsgebonden budget (pgb) aan. Dit is een bedrag waarmee u zelf een huishoudelijke hulp inhuurt. 

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd? Het Juiste Loket kan u verder helpen.