Personenalarmering

Met personenalarmering kunt u snel hulp oproepen. Via de alarmering bereikt u een meldpost. De meldpost is meestal dag en nacht bereikbaar.

Soorten alarmsystemen

Er zijn verschillende alarmsystemen. U kunt ook een combinatie gebruiken. Voorbeelden zijn:

 • Een knop in huis.
 • Een zendertje aan een koord om uw nek of pols.
 • Een mobiele telefoon.
 • Een broekriem met een zendertje.

Lees meer over verschillende soorten systemen op Hulpmiddelenwijzer.nl.

Noodsituaties

Personenalarmering is bedoeld voor noodsituaties. Bijvoorbeeld:

 • U bent thuis gevallen en u kunt niet bij de telefoon komen.
 • U voelt zich plotseling niet goed. Bijvoorbeeld door benauwdheid, duizelingen of angst.
 • U komt buiten in de problemen. Bijvoorbeeld als u valt. Of u weet de weg niet meer naar huis.
 • U heeft problemen met een medische injectie die u zelf zet.

Personenalarmering zelf regelen

Veel organisaties voor wonen, welzijn en zorg leveren personenalarmeringssystemen. Bijvoorbeeld thuiszorginstellingen en verzorgingshuizen. U kunt hier zelf terecht om personenalarmering te regelen. U kunt ook meer informatie aanvragen bij de ouderenorganisatie in uw gemeente.

Vergoeding van personenalarmering

In sommige situaties is een vergoeding van personenalarmering mogelijk.

Medische noodzaak

Heeft u om medische redenen alarmering nodig? Vraag dan een medische indicatie aan uw huisarts of medisch specialist. Dan kan uw zorgverzekeraar de personenalarmering vergoeden. Op de website alarmaanvragen.nl staan de aanvraagformulieren per zorgverzekeraar.

Sociale redenen

Soms vergoedt de gemeente personenalarmering. Dit is vrij uitzonderlijk. U kunt een aanvraag doen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. Bijvoorbeeld als er niemand is die u kunt waarschuwen als er iets mis is. Overleg met uw gemeente of dit mogelijk is.

Mensen met een Wlz-indicatie voor zeer intensieve zorg

Soms wordt personenalarmering betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voorwaarden daarvoor zijn:

 1. U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wlz.
 2. De zorgaanbieder vindt personenalarmering noodzakelijk.

De zorgaanbieder betaalt de persoonsalarmering uit het instellingsbudget. Dat kan ook als u thuis woont met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb).

Bij een mpt geldt het volgende:

 • U spreekt met uw zorgaanbieder(s) af wie welke zorg levert.
 • De zorgaanbieder die het toezicht op zich neemt, kan kiezen voor personenalarmering.
 • Die zorgaanbieder betaalt dan de kosten.

Uitgebreide informatie staat in de Handreiking hulpmiddelen voor mensen met een Wlz-indicatie (deze is gericht op professionals).