Huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld, of geweld binnen het gezin? Lees welke hulp u kunt inschakelen om het geweld te stoppen. Is er sprake van acute dreiging of een gevaarlijke crisissituatie? Bel dan 112. 

Wat is geweld binnen het gezin?

Het gaat hier over geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners of ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Geweld binnen het gezin kan lichamelijk, psychisch of seksueel zijn. Of een combinatie daarvan. 

Vaak is het slachtoffer afhankelijk van de dader. Bijvoorbeeld financieel of psychisch. We spreken daarom ook wel over 'geweld in afhankelijkheidsrelaties'. 

Vormen van huiselijk geweld

Vormen van geweld binnen het gezin zijn bijvoorbeeld:

  • (ex-)partnergeweld
  • kindermishandeling
  • verwaarlozing
  • ouderenmishandeling
  • eerwraak
  • huwelijksdwang
  • gedwongen achterlating

Lees meer over de verschillende vormen van huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl)

Wat kunt u doen?

Neem contact op met Veilig Thuis. U kunt gratis bellen via 0800-2000. U hoeft uw naam niet te zeggen.

Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Zij helpen u in eerste plaats met advies en ondersteuning. Hier leest u meer over wat Veilig Thuis voor u kan betekenen

U kunt ook terecht bij uw huisarts. Die denkt mee over wat u het beste kunt doen. Zo nodig behandelt uw huisarts de gevolgen van het geweld zoals lichamelijke verwondingen en psychische klachten. Of u krijgt hiervoor een verwijzing. 

Uw huisarts heeft een zwijgplicht. De huisarts mag met niemand bespreken wat u vertelt. Dus ook niet met de dader of anderen in uw gezin. Met uw toestemming mag de huisarts het wel met anderen bespreken. 

De dader uit huis

In een onveilige situatie kan de dader tijdelijk uit huis worden gezet op basis van de Wet tijdelijk huisverbod. Dit huisverbod geld voor tien dagen. In sommige gevallen kan het huisverbod worden verlengd. Het huisverbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen. Tijdens deze periode mag de dader ook geen contact opnemen met de rest van het gezin. 

Meer informatie