Mijn kind is extreem boos of driftig

Is uw kind extreem boos of driftig? En heeft u of uw kind hier erg veel last van? Lees welke hulp u kunt krijgen.

Wat kan ik zelf regelen?

Er zijn verschillende trainingen voor u en uw kind:

  • Psycho-educatie: uitleg over agressief gedrag en de gevolgen ervan in het dagelijks leven.
  • Ouder- en opvoedtrainingen (ondersteuning van de opvoeding) zoals Opvoeden en zo (Nji.nl) of Triple P (Positiefopvoeden.nl)
  • Cognitieve gedragstherapie  (Vgct.nl) voor uw kind.

Welke hulp kan ik inschakelen?

U kunt contact opnemen met het jeugdteam of sociale wijkteam van uw gemeente.

  • De gemeente bespreekt uw hulpvraag met u en eventueel met uw kind. En bekijkt daarna welke hulp mogelijk is.
  • Voor psychische behandeling en/of medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts. Of bij de jeugdpsychiater.
  • De jeugdpsychiater stelt vast welk probleem uw kind heeft. Bijvoorbeeld een agressieve gedragsstoornis.

Medicijnen bij gedragsstoornissen

Blijft uw kind agressief? Ook na het volgen van een training of therapie? Dan kan een psychiater een behandeling met medicijnen voorstellen.

Heeft uw kind een combinatie van een gedragsstoornis en ADHD of depressie? Dan krijgt een kind vaak direct medicijnen.

Welke hulp kunnen we als gezin krijgen?

Een gezin met een kind met een agressiestoornis heeft soms extra hulp nodig. Bijvoorbeeld:

Meer informatie over gedragsstoornissen