Onze samenleving is van iedereen. Zo nodig krijgt u (of uw kind) ondersteuning om mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld om mensen te ontmoeten, of thuis blijven te wonen zolang dat kan.