Medisch kinderdagverblijf

Heeft uw kind een ernstig ontwikkelingsprobleem? Is uw kind tussen 0 en 7 jaar? Een medisch kinderdagverblijf (MKD) met specifieke zorg kan helpen.

Wat is een medisch kinderdagverblijf?

Een medisch kinderdagverblijf (MKD) biedt dagopvang. Het heet ook wel dagbehandeling jonge kind (DJK). Medisch kinderdagverblijven bieden verpleging en verzorging voor jeugd.

  • Een MKD is bedoeld voor kinderen die sterk achterlopen met hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen of slaapproblemen.

Hoe wordt dagbehandeling op een MKD geregeld?

  • Vaak wordt deze zorg vanuit de Jeugdwet geregeld. Uw gemeente, huisarts of behandelend kinderarts kan deze zorg toewijzen. Zie hiervoor: Toegang tot jeugdhulp
  • Soms komt deze zorg vanuit de Wlz. U kunt een Wlz-indicatie aanvragen als uw kind blijvend veel zorg nodig heeft (de hele tijd toezicht of 24 uur per dag zorg in de buurt).

Welke hulp geeft een medisch kinderdagverblijf?

  • Een team deskundigen onderzoekt en behandelt uw kind. Bijvoorbeeld een psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut en logopedist.
  • In een behandelplan staat welke hulp uw kind krijgt. Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld dagbehandeling. Een kind gaat dan 2 of 3 dagdelen (ochtenden of middagen) naar het MKD. Vaak is ook vervoer naar het MKD mogelijk.
  • Het MKD werkt samen met de ouders. U krijgt ook begeleiding.