Verzorgingshuis

Heeft u beperkingen door ouderdom en kunt u niet meer zelfstandig wonen? Dan is een verzorgingshuis misschien iets voor u. Dit wordt tegenwoordig meestal een woonzorgcentrum of woonzorgcomplex genoemd.

Wonen met zorg voor ouderen

De klassieke verzorgingshuizen bestaan bijna niet meer. Die zorginstellingen boden een combinatie van lichte zorg en wonen. Tegenwoordig blijven mensen veel langer zelfstandig wonen met zorg aan huis. Er zijn wel steeds meer woonzorgcomplexen, waar ouderen een eigen appartement huren en lichte zorg krijgen. Deze zijn te zien als moderne varianten van het verzorgingshuis.

Voor ouderen die intensieve zorg of verpleging nodig hebben, zijn er verpleeghuizen.

Welke ondersteuning biedt een verzorgingshuis?

  • Hulp bij dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld wassen, aankleden en schoonmaken.
  • Meedoen met activiteiten, of gezamenlijk eten in een restaurant bij het complex.
  • U woont er zelfstandig in een appartement.

Wat betaalt u voor verblijf in een verzorgingshuis?

  • Tegenwoordig is de zorg gescheiden van de woning. Daarom betaalt u huur voor de woning.
  • De zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering of de Wet langdurige zorg. Voor zorg uit zorgverzekering (wijkverpleging) betaalt u geen eigen bijdrage. Dat is wel zo bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Waar vindt u een verzorgingshuis?

U vindt verzorgingshuizen op: