Woonzorgcentrum (verzorgingshuis)

Heeft u beperkingen door ouderdom en daardoor hulp nodig in huis? Dan is een woonzorgcentrum misschien geschikt. Andere namen hiervoor zijn verzorgingshuis, serviceflat of woonzorgcomplex.

Zelfstandig wonen met zorg

De klassieke verzorgingshuizen bestaan bijna niet meer. Tegenwoordig blijven mensen veel langer zelfstandig wonen met zorg aan huis.

In een woonzorgcentrum wonen meerdere ouderen dicht bij elkaar. Meestal in zelfstandige appartementen. U huurt of koopt de woning. Een zorgorganisatie regelt de benodigde zorg en ondersteuning. We noemen dit: scheiding van wonen en zorg.

Intensieve verpleging

Ook intensieve verpleging (bijvoorbeeld bij dementie) wordt tegenwoordig vaak thuis gegeven. Als dat niet meer gaat, is opname in een verpleeghuis mogelijk.

Wat biedt een woonzorgcentrum?

In een woonzorgcentrum zijn verschillende vormen van zorg mogelijk, zoals:

  • Hulp bij dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld wassen en aankleden.
  • Hulp bij het huishouden, zoals schoonmaken en boodschappen doen.
  • Meedoen met activiteiten, of gezamenlijk eten in een restaurant bij het complex.

Vergoeding

Het appartement in het woonzorgcentrum betaalt u zelf. Er zijn huur- en koopappartementen.

Benodigde zorg wordt meestal vergoed. U kunt die zorg aanvragen bij:

  • Uw gemeente (Wmo-ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of dagbesteding)
  • Wijkverpleging (verpleging en verzorging). Dit wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Wat als u steeds meer zorg nodig heeft?

Kijk voor informatie op:

  • Extra zorg thuis. Hier leest u hoe u extra zorg kunt organiseren.
  • Wet langdurige zorg (Wlz) als u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft.
  • Overgang naarde  Wlz. Hier leest u wat het betekent als u zorg vanuit de Wlz krijgt. Bijvoorbeeld of u dezelfde zorgverleners kunt houden, met welke organisaties u te maken krijgt en hoe het zit met de eigen bijdrage.

Waar vindt u een woonzorgcentrum?

Kijk bijvoorbeeld op:

Aanmelding

 Vraag het woonzorgcentrum van uw keuze hoe u zich aanmeldt.  Meestal moet u zich inschrijven bij de gemeente of de woningbouwvereniging. Mogelijk is er een wachtlijst.