Verzorgingshuis

Kunt u niet meer alles zelf doen in huis? Of heeft u extra hulp nodig door een ziekte of beperking? Dan is een verzorgingshuis misschien iets voor u.

Welke ondersteuning kan ik in een verzorgingshuis krijgen?

  • U krijgt hulp bij dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld wassen, aankleden en schoonmaken.
  • U kunt elke dag meedoen aan verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld eten in het restaurant.
  • U woont er zelfstandig in een appartement.

Om te wonen in een verzorgingshuis heeft u een indicatie nodig voor Wlz-zorg.

Heeft u weinig zorg nodig? Dan is wonen in een woonzorgcentrum of serviceflat mogelijk iets voor u. Daarvoor is geen Wlz-indicatie nodig.

Wat moet ik betalen voor het verblijf in een verzorgingshuis?

  • U betaalt een eigen bijdrage via de Wet langdurige zorg (Wlz). De hoogte van uw eigen bijdrage is bijvoorbeeld afhankelijk van uw inkomen, samenstelling van het gezin, vermogen en leeftijd.
  • Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.

Waar vind ik verzorgingshuizen?

U vindt verzorgingshuizen op: