Verpleeghuis

Verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. In de praktijk wonen vooral ouderen in een verpleeghuis. Sommige verpleeghuizen hebben zich gespecialiseerd. Ze richten zich bijvoorbeeld op mensen met dementie of op mensen met hersenletsel.

Welke zorg krijgt u in een verpleeghuis?

 • In een verpleeghuis krijgt u intensieve verzorging en medische zorg.
 • Verzorgenden en verpleegkundigen zijn 24 uur per dag in de buurt.
 • Ook is vaak specialistische zorg mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen met kanker of reuma.

Voor wie is een verpleeghuis geschikt?

Een verpleeghuis is er voor:

 • mensen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben
 • mensen die revalideren na een operatie of ziekte

Sommige verpleeghuizen zijn er speciaal voor bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld mensen met dementie of mensen met hersenletsel.

Dagelijks leven in een verpleeghuis

De zorginstelling moet zo goed mogelijk rekening houden met uw wensen en behoeften. De zorg moet passen bij uw persoonlijke situatie en persoonlijkheid. Dat kan bijvoorbeeld gaan om wat u wilt eten en wat voor dagbesteding bij u past. Maar het is ook belangrijk dat zorgverleners steeds manieren blijven zoeken om u zo veel mogelijk zeggenschap te geven over uw eigen leven. Daarbij zijn natuurlijk ook grenzen.

Lees meer over:

Tijdelijke opname in een verpleeghuis

U kunt tijdelijk naar een verpleeghuis, bijvoorbeeld als u:

 • herstelt van een zware medische behandeling
 • tijdelijk veel zorg nodig heeft door bijvoorbeeld hersenletsel of een ziekte als multiple sclerose (MS)
 • veel verzorging en/of verpleging nodig heeft na een ziekenhuisopname
 • herstelt (revalideert) na een ongeluk of beroerte

Een tijdelijk verblijf met medische noodzaak heet een eerstelijns verblijf. Een tijdelijk verblijf is maximaal 3 maanden. Soms is een verlenging mogelijk. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Kosten van het verblijf in een verpleeghuis

Waar vindt u verpleeghuizen?

Kijk hiervoor op Zorgkaartnederland.nl of op Filica.nl (reguliere en particuliere verpleeghuizen).

Aanvraag indicatie voor een verpleeghuis

U kunt een indicatie aanvragen bij het CIZ. Uw vertegenwoordiger kan dit ook voor u doen. Het CIZ toetst of u blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Mensen die niet kunnen beslissen over een opname

Niet iedereen kan zelf beslissen over een opname. Denk bijvoorbeeld aan mensen met vergevorderde dementie. Er kan een moment komen dat naasten of professionele zorgverleners een opname in een verpleeghuis nodig vinden.

Zij kunnen dan het CIZ vragen om een indicatie te stellen. Een medewerker komt daarvoor op huisbezoek.

 • Stelt het CIZ vast dat de persoon niet zelf kiest voor een opname, maar zich er ook niet tegen verzet? Dan is een besluit tot opname (geen instemming, geen verzet) mogelijk. Men noemt dit ook wel artikel 60-procedure of Bopz-toets.
 • Stelt de medewerker vast dat de persoon níet in een instelling wil wonen? Dan kan het CIZ geen indicatie voor opname geven. De huisarts of familie kan de procedure voor een gedwongen opname in gang zetten. CIZ kan die procedure ook zelf in gang zetten onder de Wet zorg en dwang.