Informatie voor (naasten van) mensen met een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking kan veel vragen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld over het dagelijks leven, zorg, rechten. En welke beslissingen iemand zelf kan nemen. U vindt hier verwijzingen naar organisaties en websites die u verder kunnen helpen met dit soort vragen.

Informatie en advies

Er zijn verschillende organisaties die de belangen behartigen van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. U kunt hier terecht voor informatie en advies.

  • KansPlus behartigt de belangen van directbetrokkenen bij mensen met een verstandelijke beperking. Bij KansPlus zijn verschillende regionale verenigingen en thema-verenigingen aangesloten. U vindt een overzicht op de website van KansPlus.
  • Vereniging LFB: voor én door mensen met een verstandelijke beperking.
  • Sien komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Sien helpt adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals, geld, zorg en participatie.

Herkenning lichte verstandelijke beperking

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft praktische handvatten gepubliceerd voor de herkenning van een lichte verstandelijke beperking.

Cliëntondersteuning

Iedereen heeft recht op ondersteuning bij het organiseren van hulp en zorg. U kunt daarvoor terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Van jeugd naar 18+

Waar krijgt u mee te maken als uw kind met een verstandelijke beperking 18 jaar wordt?

Websites in eenvoudige taal

  • Steffi legt allerlei ingewikkelde onderwerpen eenvoudig uit. Per onderwerp is er een website in eenvoudige taal.
  • Doemeermettaal.nl geeft tips hoe mensen handiger kunnen worden met teksten, de computer en de mobiele telefoon.

Wils(on)bekwaamheid

Net als anderen willen veel mensen met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk hun eigen leven leiden, op hun eigen manier. Waar mogelijk moet die mogelijkheid geboden worden. Dat kan gaan om kleine alledaagse zaken, maar ook om grotere beslissingen.

Als iemand met een verstandelijke beperking de gevolgen van bepaalde beslissingen niet goed overziet, kan hij wilsonbekwaam worden verklaard voor die beslissingen. Hij krijgt dan een vertegenwoordiger.

Recht op begrijpelijke informatie over zorg

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat iedere cliënt begrijpelijke informatie moet krijgen over eventuele medische behandelingen en bijbehorende zorg (zoals verpleging en verzorging).

'Begrijpelijk' wil zeggen dat de informatie is afgestemd op wat de persoon kan begrijpen. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Zorgverleners zijn verantwoordelijk voor een goede uitleg over de zorg, afgestemd op wat de persoon kan begrijpen.