Maatwerktoeslag intensieve dagbesteding/behandeling

De maatwerktoeslag intensieve dagbesteding/dagbehandeling is bedoeld voor dure begeleiding of behandeling voor mensen met Wlz-zorg die thuis wonen. Dit extra budget wordt ook wel toeslag dure begeleiding/behandeling genoemd.

Voorwaarden voor de maatwerktoeslag

  • U krijgt dagbesteding in zorg in natura,of;
  • U koopt dagbesteding in met een pgb bij een door het zorgkantoor gecontracteerde aanbieder;
  • U heeft extra budget via Extra Kosten Thuis, maar dit is niet voldoende;
  • U komt niet in aanmerking voor een van de andere mogelijkheden voor extra budget, zoals meerzorg;
  • Er is sprake van complexe problematiek waardoor de kosten van uw dagbesteding of dagbehandeling veel hoger zijn dan het beschikbare budget hiervoor in uw zorgprofiel,of;
  • U komt aantoonbaar niet uit met uw budget omdat er sprake is van dure dagbesteding, waardoor u onvoldoende budget overhoudt voor de zorg thuis;
  • Door de inzet van zorg op maat is er wel sprake van een verantwoorde thuissituatie;
  • Er is een professionele zorgaanbieder betrokken bij de dagbesteding/behandeling;
  • De dagbesteding of behandeling is noodzakelijk om uw vaardigheden in stand te houden.

Hoe vraagt u de toeslag aan?

U vraagt de maatwerktoeslag intensieve dagbesteding/behandeling aan bij uw zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. Het kan zijn dat in uw situatie een andere maatwerkregeling van toepassing is.

Deze toeslag wordt maximaal 3 jaar toegekend.