Sprintkaart maatwerk voor thuiszitters

De Sprintkaart is een handig hulpmiddel voor het organiseren van een alternatief voor het multidisciplinair overleg rond een thuiszitter, om te voorkomen dat gesprekken met onderwijs- en zorginstellingen spaak lopen.

Over de Sprintkaart

De Sprintkaart is gebaseerd op persona Sem. Sem kan goed leren, maar het regulier of speciaal onderwijs is geen goede omgeving voor hem. In de praktijk blijkt het vinden van een passende oplossing voor jongeren als Sem niet eenvoudig. 

De werkvorm van de Sprintkaart is een mix van scrum-technieken en de planmethode uit Het Groot Werkvormenboek van Sasja Dirkse-Hulscher en Angela Talen. Daarnaast zijn er technieken in verwerkt die sturen op out of the box denken. Grofweg heeft de Sprintkaart drie doelen: ouders aan zet, kind centraal en écht stappen zetten. 

Lees meer over het ontstaan van de Sprintkaart.