Regelhulp bestaat 15 jaar!

Regelhulp is al 15 jaar de website met informatie over het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning. Gedurende deze 15 jaar heeft Regelhulp verschillende verschijningsvormen gehad en is de informatie voortdurend uitgebreid en geactualiseerd. Regelhulp trok in 2022 meer dan één miljoen bezoekers.

Beeld: ©Regelhulp

We blikken terug op de afgelopen 15 jaar met 15 hoogtepunten, van het ontstaan van de website en de Regelhulpcongressen tot aan de Denktank en het Stappenplan naar passende zorg.

15 hoogtepunten van 15 jaar Regelhulp

Beeld: ©Regelhulp

1. Het ontstaan van Regelhulp

In 2007 is Regelhulp opgezet, omdat mensen met een hulpvraag weinig gebruik maakten van voorzieningen die verschillende zorgorganisaties aanboden. Regelhulp introduceerde een algemeen digitaal aanvraagformulier om de aanvraag van voorzieningen makkelijker te maken. Mensen vulden het formulier van Regelhulp in en Regelhulp zorgde ervoor dat de aanvraag bij de juiste organisatie terechtkwam.

Beeld: ©Regelhulp

2. Denktank

In de Denktank van Regelhulp werd opgezet. Hier werkten verschillende vakmensen en organisaties samen om de zoektocht naar informatie over langdurige zorg te makkelijker te maken.

Beeld: ©Regelhulp

3. Mijn situatie

Regelhulp bekijkt het zorgstelsel vanuit het gebruikersperspectief. Welke hulp en zorg is mogelijk bij mijn ziekte of beperking? Regelhulp maakt gebruik van herkenbare situaties om mensen de weg te wijzen. Dit concept wordt ‘Mijn situatie’ genoemd.

Beeld: ©Regelhulp

4. Gebruiksvriendelijk

Regelhulp dient voor iedereen toegankelijk te zijn en daar passen we onze beelden en teksten op aan. De schrijfstijl van Regelhulp is vereenvoudigd en het jargon van zorgorganisaties – dat voorheen een struikelblok vormde voor veel aanvragers – wordt uitgelegd. Het is een onafhankelijke, overzichtelijke website met eenvoudig geschreven teksten en navigatie, zodat echt iedereen hiervan gebruik kan maken.

Beeld: ©Regelhulp

5. Regelhulp congres

Er kwamen zo’n 100 bezoekers naar het Regelhulpcongres over informatievoorziening in de zorg en betere samenwerking tussen de verschillende partijen. De bezoekers waren zowel professionals als cliënten en naasten. Het community-gevoel werd zichtbaar. Dit was een feestje voor Regelhulp!

Beeld: ©Regelhulp

6. Internationaal classificatiesysteem

Regelhulp maakt gebruik van International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) om zorg af te stemmen op de hulpvraag van de persoon. ICF is een effectief internationaal systeem waarmee Regelhulp beoordeelt wat iemand wel en niet kan om de hulp(vraag) te bepalen.

Beeld: ©Regelhulp

7. 50PlusBeurs

Het team van Regelhulp gaat naast de informatieverschaffing op de website ook actief in gesprek met verschillende doelgroepen. Zo was het team in 2011 aanwezig op de 50PlusBeurs met 105.000 bezoekers met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar. Hier ging het team van Regelhulp in gesprek met cliënten en naasten, liet hen het webportaal direct uitproberen en deelde het magazine en folders uit.

Beeld: ©Regelhulp

8. Zelfredzaamheid

Regelhulp biedt informatie waarmee mensen zelf oplossingen kunnen realiseren, zonder aanvraagformulieren van de overheid. De focus ligt minder op de aanvraag van voorzieningen. Soms blijkt het lastig om passende zorg of ondersteuning te organiseren, daarvoor geeft Regelhulp informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Beeld: ©Regelhulp

9. Europese conferentie

Tijdens het Innovatiefestival van InAxis, de commissie Innovatie Openbaar Bestuur, won Regelhulp zowel de jury- als de publieksprijs. Als innovatief voorbeeld van een Nederlands overheidsproject was Regelhulp aanwezig bij de Europese conferentie in Parijs om het verhaal ook daar te delen.

Beeld: ©Regelhulp

10. Terug bij VWS

Regelhulp is een aantal jaren in beheer geweest bij externe partijen (SDU en het CAK). Sinds 2020 is Regelhulp weer in beheer bij VWS. De website werd technisch ondergebracht bij het Platform Rijksoverheid.

Beeld: ©Regelhulp

11. Stappenplan

Regelhulp heeft een stappenplan ontwikkeld voor het organiseren van zaken als thuiszorg, begeleiding en dagbesteding. Mensen kunnen zelf hulp of zorg regelen in 7 stappen.

Beeld: ©Regelhulp

12. Het Juiste Loket

Iedereen met een vraag over zorg kan terecht bij het Juiste Loket: een informatielijn voor zorgvragers, hun naasten en professionals. Het Juiste Loket is gesubsidieerd door het ministerie van VWS en is een partner van Regelhulp.

Beeld: ©Regelhulp

13. Meet-up

Mensen kunnen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in bibliotheken terecht als zij vragen hebben over de overheid, waaronder de zorg. In 2021 ging Regelhulp met een koffiekar langs bij bibliotheken in Rotterdam. Het doel was om ontmoetingen te creëren en verbindingen te leggen met zorgorganisaties en -professionals. Regelhulp heeft toen het Regelhulp Gidsje Ouderen uitgedeeld.

Beeld: ©Regelhulp

14. Één miljoen bezoekers

Regelhulp telt meer dan één miljoen bezoekers per jaar. Sinds de overgang naar het Platform Rijksoverheid wordt Regelhulp beter gevonden en dankzij de feedback vanuit het Juiste Loket kan Regelhulp de informatie op de website continu verbeteren. In 2022 werd het recordaantal van 100.000 bezoekers per maand gehaald.

Beeld: ©Regelhulp

15. Informatie verzamelplaats

Regelhulp is de verzamelplaats voor informatie over het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning. Er komt steeds meer nieuwe content en content van andere kanalen samen op de website. Een voorbeeld hiervan is  de toolkit met informatie over de chronische aandoening ME/CVS die momenteel in ontwikkeling is.