Mantelzorgverklaring

Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent, bestaat niet. Toch vragen veel organisaties erom.

Wat is een mantelzorgverklaring?

Organisaties vragen soms om een mantelzorgverklaring. Bijvoorbeeld als onderdeel van een urgentieverklaring voor een (sociale) huurwoning, voor een mantelzorgparkeervergunning of voor vrijstelling van sollicitatieplicht.

Lees meer over de mantelzorgverklaring (MantelzorgNL).

Wat moet ik doen als ik geen mantelzorgverklaring krijg?

Heeft u een mantelzorgverklaring nodig, maar krijgt u er geen? Verzamel dan eerst zoveel mogelijk informatie en bewijs. Schrijf op welke zorgtaken u verricht en hoeveel uur u daaraan gemiddeld per week besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer. Denk ook aan een kopie van de Wmo-, Wlz- of Zvw-indicatie.

Vraag dan uw gemeente of het lokaal Steunpunt Mantelzorg (MantelzorgNL) waar u bekend bent om een verklaring waarin staat dat u mantelzorger bent.

Goed om te weten

Heeft u een mantelzorgwaardering gekregen? Dan is dat ook een bewijs dat u mantelzorger bent.