Cliëntondersteuning bij aanvraag Wlz-zorg

Wilt u zorg van de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen bij het CIZ? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag.

Bij wie kunt u terecht?

De gemeente is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt de ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De ondersteuning is  gratis. 

Heeft het CIZ een Wlz-indicatie afgegeven?

Zodra u een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wlz, heeft u recht op cliëntondersteuning via uw zorgkantoor. De cliëntondersteuning helpt u bijvoorbeeld bij het vinden van een zorgaanbieder of het invullen van de zorg.