Dementie

U vindt hier informatie over dementie, gericht op mensen met (beginnende) dementie, naasten en mantelzorgers.

Medische informatie

Voor medische informatie over dementie kunt u onder meer terecht bij:

Dagelijks leven met dementie

Informatie over het dagelijks leven met dementie vindt u onder meer op:

Alzheimer Café

Bij een Alzheimer Café ontmoet u mensen die te maken hebben met dementie. Patiënten en andere belangstellenden zijn welkom. Hiervoor is geen indicatie nodig. U vindt een Alzheimer Café in uw regio via Alzheimer Nederland.

Mantelzorgondersteuning

Verzorgt u uw partner, ouder of andere naaste? Dat wordt mantelzorg genoemd. U kunt hierbij ondersteuning krijgen:

  • Mantelzorg.nl biedt veel informatie over mantelzorgondersteuning.
  • Dementelcoach biedt telefonische coachingsgesprekken voor mantelzorgers. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of de kosten van deze coaching vergoed worden.

Digitale hulpmiddelen en zorg

Er zijn veel digitale hulpmiddelen en programma's voor mensen met dementie. En voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld zorg op afstand, zoals beeldbellen. Of een 'slimme' medicijndoos die een signaal geeft als het tijd is om medicijnen te nemen.

Meer informatie vindt u bijvoorbeeld op:

Er zijn ook speciale apps rond dementie. Twee voorbeelden zijn:

  • DemiZorg - interactief spel waarmee u kunt oefenen met de zorg voor een naaste met dementie.
  • Dementie en herinneringen, een app die mensen met dementie helpt om positieve herinneringen op te halen. Deze app heeft liedjes, filmpjes, foto's en geluidsfragmenten uit de jaren 30 tot en met 60.

Dementiezorg

Mensen met dementie hebben vroeg of laat professionele zorg en ondersteuning nodig.

Zorg aanvragen

U (of uw vertegenwoordiger) kunt hulp aanvragen bij:

  • Het Wmo-loket van uw gemeente (bijvoorbeeld voor begeleiding in het dagelijks leven en dagbesteding).
  • De thuiszorg  voor wijkverpleging (verzorging en verpleging aan huis).
  • Het CIZ als de dementie zo ver gevorderd is dat 24 uurszorg of permanent toezicht nodig is.

Ook andere hulpverleners kunnen u op weg helpen, zoals uw huisarts, de praktijkondersteuner, de ouderenadviseur in uw gemeente of de afdeling ouderen van de Geestelijke Gezondheidszorg (als u daar zorg krijgt).

Zorg weigeren

Soms wil een persoon met dementie geen zorg. Of is er discussie over verhuizen naar een verpleeghuis. Mensen met dementie bepalen zo veel mogelijk zelf welke zorg ze willen. Dwang wordt zoveel mogelijk voorkomen. Als er geen andere optie is, kan onvrijwillige zorg mogelijk zijn op grond van de Wet zorg en dwang.

Zie voor informatie hierover: Informatiepunt dwang in de zorg

Kwaliteit van zorg

Informatie over goede zorg voor mensen met dementie vindt u in de Zorgstandaard Dementie.