Hulp en zorg bij dementie

Heeft u (vermoedelijk) dementie? U kunt op verschillende plekken terecht voor informatie, advies, hulp en zorg.

Zorgt u voor een naaste met dementie? Dan bent u mantelzorger. U kunt zelf ook ondersteuning krijgen als dat nodig is.

Medische informatie

Informatie over dagelijks leven met dementie

Ontmoetingsplaats: Alzheimer Café

Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen die te maken hebben met dementie. Patiënten en andere belangstellenden zijn welkom. Het gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor hulp of praktische oplossingen.

Voor een Alzheimer Café is geen indicatie nodig, u kunt er gewoon naar toe gaan. U vindt een Alzheimer Café in uw regio via de website van Alzheimer Nederland.

Mantelzorgondersteuning

Op Mantelzorg.nl vindt u veel informatie over mantelzorgondersteuning.

De website Dementie online ondersteunt mantelzorgers die iemand met dementie verzorgen. De site biedt informatie, advies, een internetcursus en praktische hulp.

Telefonische coaching

Als mantelzorger kunt u steun krijgen bij Dementelcoach. In tien telefonische gesprekken staat Dementelcoach u bij in de zorg voor uw partner of familielid met dementie.

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of de kosten vergoed worden.

Welke zorg is mogelijk?

Vanwege dementie kan professionele zorg en ondersteuning nodig zijn.

  • Meestal is zorg aan huis mogelijk, ook als de dementie verergert.
  • Vaak wordt dit gecombineerd met tijdelijke opvang (af en toe een paar dagen logeren in een instelling).
  • Als zorg thuis geen optie meer is, komt een opname in een verpleeghuis in beeld.

Zorg aanvragen

U (of uw vertegenwoordiger) kunt hulp aanvragen bij:

  • Het Wmo-loket van uw gemeente (bijvoorbeeld voor begeleiding in het dagelijks leven en dagbesteding).
  • De thuiszorg  voor wijkverpleging (verzorging en verpleging aan huis).
  • Het CIZ als de dementie zo ver gevorderd is dat 24 uurszorg of permanent toezicht nodig is.

Ook andere hulpverleners kunnen u op weg helpen, zoals uw huisarts, de praktijkondersteuner, de ouderenadviseur in uw gemeente of de afdeling ouderen van de Geestelijke Gezondheidszorg (als u daar zorg krijgt).

Zorginhoudelijke informatie

Informatie over de zorg voor mensen met dementie vindt u in de Zorgstandaard Dementie van Vilans en Alzheimer Nederland.