Dagbesteding (volwassenen)

Dagbesteding is een plek bij een zorgaanbieder waar u overdag kunt zijn. Meestal worden er verschillende activiteiten aangeboden. U bent er samen met andere mensen. En er zijn professionele begeleiders. Dagbesteding wordt ook 'begeleiding in een groep' genoemd.

Vormen van dagbesteding

Activiteitencentrum

In een activiteitencentrum worden allerlei activiteiten georganiseeerd. Bijvoorbeeld creatief bezig zijn, sporten, bloemschikken, toneelspelen, enzovoort. Vaak komen heel verschillende mensen naar een activiteitencentrum.

Zorgboerderij

Zorgboerderijen bieden bijvoorbeeld activiteiten met dieren of in de tuin. Zie zorgboerderij voor meer informatie.

Werk als dagbesteding

Dagbesteding kan ook werk zijn. Dit wordt ook wel arbeidsmatige dagbesteding genoemd. Denk aan werk in een restaurant of in een winkel. Arbeidsmatige dagbesteding is vooral gericht op mensen met een beperking en/of psychische hulpvragen.

Sociale activiteiten

In veel gemeenten zijn er ook sociale activiteiten, zoals koffie-ochtenden in het buurthuis en uitstapjes. Hierbij is meestal (lichte) begeleiding aanwezig.

Dagbesteding voor mensen die in een instelling wonen

Woont u in een instelling? Dan is meestal ook dagbesteding mogelijk. Meer informatie: Dagbesteding bij verblijf in een instelling.

Dagverzorging: dagbesteding met zorg

Dagverzorging is een combinatie van dagbesteding en zorg. U gaat overdag naar een zorginstelling. Daar krijgt u begeleiding, verzorging en zo nodig verpleging. En u kunt met samen met andere mensen meedoen aan activiteiten. ’s Avonds en ’s nachts bent u thuis met zorg van de thuiszorg of uw mantelzorger.

Dagverzorging kan ook een tijdelijke oplossing zijn als u wacht op een plek in een verzorgingshuis. Of om overbelasting van uw mantelzorger te voorkomen.

Voor mensen met dementie bestaat gespecialiseerde dagbesteding met intensieve begeleiding en verzorging.

Waar kunt u terecht voor dagbesteding?

U kunt kijken op:

Uw gemeente,  zorgaanbieder of een cliëntondersteuner kan u ook helpen dagbesteding of dagverzorging te vinden.

Vergoeding van dagbesteding

Dagbesteding kan op verschillende manieren worden vergoed. Zie hiervoor: Vergoeding van dagbesteding.