Dagbesteding voor jeugd

Dagbesteding is begeleiding - in een groep - waarbij kinderen en jongeren met een beperking verschillende activiteiten doen.

Uw kind gaat naar dagbesteding om activiteiten te doen. Uw kind leert bijvoorbeeld hoe hij boodschappen moet doen. Maar ook hoe hij geld moet pinnen of hoe hij met het openbaar vervoer kan reizen. Uw kind kan op de dagbesteding ook knutselen, schilderen, timmeren of handwerken. Soms is er een cursus om te leren koken.

Zorgboerderij

Een speciale vorm van dagbesteding is de zorgboerderij. Uw kind helpt mee met het verzorgen van dieren of met tuinieren.

Dagbehandeling

Naast dagbesteding bestaat ook dagbehandeling: dat is gericht op het leren van vaardigheden.

Waar kan uw kind terecht?

Verschillende instellingen bieden dagbesteding voor jeugd:

  • normaal kinderdagverblijf: voor opvang en misschien extra ondersteuning.
  • medisch kinderdagverblijf: gespecialiseerde dagopvang met verpleging en verzorging.
  • kinderdagcentrum (KDC): bij een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.
  • zorgboerderij.
  • buitenschoolse opvang (BSO): voor kinderen die overdag naar een school voor speciaal onderwijs of een dagcentrum gaan. De BSO biedt opvang na schooltijd en in de schoolvakanties. BSO met extra ondersteuning heet vaak BSO+.

Lees meer over dagbesteding op maat  (Dagbestedingwensopmaat.nl).

Dagbesteding vinden

De zorgaanbieder van uw kind of een cliëntondersteuner kan u helpen dagbesteding te vinden. U kunt ook kijken op:

Hoe wordt dagbesteding voor uw kind betaald?

Dagbesteding voor jeugd kan betaald worden vanuit de Jeugdwet en vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wanneer krijgt uw kind dagbesteding vanuit de Jeugdwet?

Uw kind kan dagbesteding vanuit de Jeugdwet krijgen als hij of zij:

  • jonger dan 18 jaar is, en
  • vanwege een ziekte of beperking niet naar de kinderopvang of school kan, en
  • geen indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg

U kunt dagbesteding vanuit de Jeugdwet aanvragen bij uw gemeente. Als uw kind 18 jaar wordt, stopt dagbesteding vanuit de Jeugdwet. U kunt dan dagbesteding voor volwassenen aanvragen.

Wanneer krijgt uw kind dagbesteding vanuit de Wlz?

Heeft uw kind een indicatie voor Wlz-zorg? Dan valt dagbesteding onder de Wlz.

Bij de indicatie voor Wlz-zorg krijgt uw kind een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg hij of zij nodig heeft. U bespreekt met het zorgkantoor hoe u de zorg invult. Bijvoorbeeld hoeveel uur dagbesteding nodig is.

Vervoer naar de dagbesteding

Zo nodig krijgt u vervoer naar de dagbesteding vergoed door de gemeente (Jeugdwet) of het zorgkantoor (Wlz).

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u dagbesteding voor uw kind wilt?

Nee, dat kan niet. De aard van de zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

  • Voldoet uw kind niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor dagbesteding.
  • Voldoet uw kind wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u terecht bij uw zorgkantoor. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor dagbesteding.