Verwijst uw gemeente of zorgverzekeraar u naar het CIZ?

Uw gemeente of zorgverzekeraar kan u vragen om een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aan te vragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Hoe zit dat?

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben geen budget om zorg in te kopen voor mensen (jeugd en volwassenen) die in aanmerking komen voor de Wlz. Wlz-zorg wordt betaald door het zorgkantoor.

Verwijzing naar de Wet langdurige zorg

Uw gemeente en zorgverzekeraar (of wijkverpleegkundige) kunnen u verwijzen naar de Wet langdurige zorg als zij vermoeden dat u of uw kind voldoet aan de voorwaarden van de Wlz. Informatie over de voorwaarden voor de Wlz vindt u in:

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (volwassenen)

Jeugd en de Wet langdurige zorg (kinderen)

Wat is het verschil tussen Wmo, wijkverpleging en Wlz-zorg?

Zorg vanuit de Wlz kan lijken op wijkverpleging (verpleging en verzorging) en Wmo-ondersteuning (bijvoorbeeld begeleiding of dagbesteding). Het verschil zit in de reden waarom de zorg nodig is. En in de manier waarop de zorg georganiseerd wordt. Dat gaat bijvoorbeeld om de organisaties die de toegang en financiering regelen, de plek waar u zorg kunt krijgen en de eigen bijdrage.

Uitgebreide informatie vindt u op de pagina Verschillen tussen Wmo, Zvw en Wlz.

Bent u verplicht een Wlz-indicatie aan te vragen?

Nee, u bent niet verplicht om een Wlz-indicatie aan te vragen.

Wanneer u geen Wlz-indicatie wilt aanvragen, zal de gemeente en/of de wijkverpleegkundige met u overleggen wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.