Begeleiding: welke wet?

Bij begeleiding leert u om allerlei dagelijkse handelingen zelf te doen, of krijgt u ondersteuning hierbij. Dat gaat om bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of het huishouden. Maar het kan ook gaan om sociale zelfredzaamheid, toezicht houden of dagopvang.

Lees meer over individuele begeleiding

Onder welke wetten valt begeleiding?

Wanneer geldt de Wmo?

  • Als u 18 jaar of ouder bent, en
  • als u niet zelfredzaam bent en/of hulp nodig heeft om mee te doen in de samenleving, en
  • als u géén recht heeft op Wlz-zorg (zie hieronder), en
  • als het niet lukt om voldoende hulp te krijgen uit uw omgeving (bijvoorbeeld van uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen).

Voor Wmo-ondersteuning kunt u terecht bij uw gemeente.   

Wanneer geldt de Wlz?

De Wlz is er voor mensen die levenslang intensieve zorg nodig hebben vanwege een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of vanwege dementie. Meer informatie hierover vindt u in Wet langdurige zorg.

U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het CIZ. Bij een Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. Dat is een beschrijving van de zorg die nodig heeft. Bij sommige zorgprofielen ligt de nadruk op begeleiding, bij andere zorgprofielen ligt de nadruk op andere vormen van zorg, zoals verpleging. 

Kunt u zelf kiezen uit welke wet u begeleiding krijgt?

Nee, dat kan niet. De aard van de zorgvraag bepaalt onder welke wet de zorg en ondersteuning valt. Daarbij geldt:

  • Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor Wmo-ondersteuning.
  • Voldoet u wel aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan hoeft de gemeente u geen begeleiding te geven.

Vindt uw gemeente dat u een Wlz-indicatie moet aanvragen? Lees dan Verwijst uw gemeente u het CIZ?

Toelichting