Orthopedagogisch centrum

Heeft uw kind een licht verstandelijke beperking en zorgt zijn of haar gedrag voor een ernstig probleem? Bijvoorbeeld een verslaving of crimineel gedrag? Dan kan een orthopedagogisch centrum uw kind misschien helpen en de problemen behandelen.

Wat is orthopedagogische zorg?

Orthopedagogische zorg is gespecialiseerde hulp gericht op een goede ontwikkeling (sociaal en emotioneel) van uw kind in uw gezin en in de samenleving. Orthopedagogische zorg behandelt ook psychiatrische stoornissen bij uw kind.

Oorzaken gedragsproblemen

Mogelijke oorzaken van gedragsproblemen zijn: een psychiatrische stoornis, trauma of problemen in het gezin (mishandeling door ouders of seksueel misbruik).

Welke hulp krijgt mijn kind in een orthopedagogisch centrum?

Een orthopedagogisch centrum biedt:

  • Naschoolse dagbehandeling: hulp in het centrum - uw kind gaat na schooltijd naar het centrum en blijft er eten - na het eten gaat uw kind naar huis.
  • Gezinsbehandeling: hulp bij uw gezin thuis - de hulpverlener helpt u om beter met uw kind om te gaan - bij crisissituaties is de begeleiding heel intensief.
  • Families first: crisishulp voor ouders met een kind met een licht verstandelijke beperking.
  • Therapie: bijvoorbeeld creatieve therapie, muziektherapie of weerbaarheidstherapie.
  • Arbeidstraining: uw kind leren hoe hij of zij (weer) kan werken, of een opleiding kan volgen.
  • Behandeling met verblijf: uw kind woont (maximaal 3 jaar) in het centrum voor behandeling.

Begeleiding kan thuis of in het centrum. Het centrum betrekt de ouder of opvoeder bij de behandeling.

Vind adressen van behandelcentra (Vobc.nu).

Wordt de hulp vergoed?

De hulp en behandeling in een orthopedagogisch centrum valt onder de jeugdhulp via de gemeente, of onder de Wet langdurige zorg. Uw gemeente regelt de vergoeding vanuit de Jeugdwet. Vraag uw gemeente om meer informatie.