Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)?

Heeft u hulp of zorg nodig, maar weet u niet waar te beginnen? Of loopt u vast bij het regelen van ondersteuning? U kunt gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wat kan een cliënt­ondersteuner voor u betekenen?

Een cliëntondersteuner:

  • kent het aanbod in zorg en ondersteuning in uw regio en weet de weg hiernaartoe;
  • Luistert goed naar uw wensen, ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen;
  • kan meegaan naar gesprekken.

De cliëntondersteuner is geen zorgverlener, maar helpt u om zorg of ondersteuning te organiseren. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat los van zorgorganisaties. Een cliënt­ondersteuner inschakelen kost u niets.

Zie de praktijkverhalen voor meer informatie.

Waar kunt u cliënt­ondersteuning krijgen?

Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg?

Zorgkantoren regelen cliënt­ondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Het gaat om ondersteuning bij het organiseren van Wlz-zorg. Zie het overzicht cliëntondersteuning voor gegevens van OCO-organisaties per zorgkantoor.

Heeft u géén Wlz-indicatie?

U krijgt gratis onafhankelijke cliënt­ondersteuning via de gemeente. Deze OCO helpt bij het organiseren van zorg en ondersteuning vanuit de zorgverzekering of Wmo, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Ook als u nu (nog) geen recht heeft op hulp of zorg. 

Zorgbemiddeling via uw zorgverzekeraar

Voor vragen rond zorg vanuit de zorgverzekering kunt u ook terecht bij een zorgbemiddelaar van uw zorgverzekeraar. De zorgbemiddelaar werkt bij de zorgverzekeraar en heeft daardoor een andere rol dan een onafhankelijk cliëntondersteuner. Zie voor meer informatie: Wat als u er niet uitkomt - zorgverzekeraar.