Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)?

Heeft u hulp of zorg nodig, maar weet u niet waar te beginnen? Of loopt u vast bij het regelen van ondersteuning? U kunt gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wat kan een cliënt­ondersteuner voor u betekenen?

Een cliëntondersteuner:

  • kent het aanbod in zorg en ondersteuning in uw regio en weet de weg hiernaartoe;
  • Luistert goed naar uw wensen, ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen;
  • kan meegaan naar gesprekken.

De cliëntondersteuner is geen zorgverlener, maar helpt u om zorg of ondersteuning te organiseren. De onafhankelijke cliëntondersteuner is onafhankelijk van zorgorganisaties.

Waar kunt u terecht voor cliënt­ondersteuning?

Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg?

Dan regelt het zorgkantoor de cliënt­ondersteuning. Het gaat om ondersteuning bij het organiseren van Wlz-zorg.

Heeft u géén Wlz-indicatie?

Dan moet uw gemeente voor onafhankelijke cliëntondersteuning zorgen. De ondersteuner kan helpen bij het organiseren van ondersteuning vanuit de Wmo. Maar ook bij zorg vanuit de zorgverzekering, bij jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Zorgbemiddeling via uw zorgverzekeraar

Voor vragen rond zorg vanuit de zorgverzekering kunt u ook terecht bij een zorgbemiddelaar van uw zorgverzekeraar. De zorgbemiddelaar werkt bij de zorgverzekeraar en heeft daardoor een andere rol dan een onafhankelijk cliëntondersteuner. Zie voor meer informatie: Wat als u er niet uitkomt - zorgverzekeraar.