Jeugdhulp uit de Jeugdwet

In de Jeugdwet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet kunt u terecht bij uw gemeente.

Jeugdhulp aanvragen

Als ouder of verzorger kunt u een aanvraag doen bij uw eigen gemeente. Veel gemeenten hebben een Jeugdteam of Sociaal Wijkteam die met u bekijkt wat nodig is. Voor sommige vormen van jeugdhulp, zoals psychische behandeling, kunt u ook terecht bij de huisarts of specialist van uw kind.

Soorten jeugdhulp

  • Ondersteuning bij de opvoeding
  • Begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
  • Begeleiding in een groep (zoals dagbesteding)
  • Logeeropvang (sommige gemeenten noemen dit respijtzorg)
  • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
  • Behandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking

Alle vormen van jeugdhulp zijn mogelijk als zorg in natura. Een jeugdhulpaanbieder regelt de zorg dan volledig. Is zorg in natura niet passend voor uw kind? Dan kunt u een pgb aanvragen.

Geen eigen bijdrage

Voor zorg en ondersteuning via de Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage.

Alleen bij woningaanpassingen voor uw kind kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. De woningaanpassingen worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning betaald.

Cliëntondersteuning bij jeugdhulp

U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning bij het organiseren van jeugdhulp. De cliëntondersteuning wordt geleverd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook als uw kind jeugdhulp nodig heeft.

De cliëntondersteuning moet onafhankelijk zijn. De behandeling van hulpaanvragen en de cliëntondersteuning mogen dus niet door één persoon gedaan worden. Een cliëntondersteuner kan wel deel uitmaken van een wijkteam.

Expertteams Jeugd

Lukt het niet om de juiste jeugdhulp te organiseren? Dan kunt u terecht bij het regionale expertteam jeugd. Op de website van Vereniging Nederlandse Gemeenten staat een overzicht van de coördinatoren van deze expertteams.

Na het 18e jaar

De Jeugdwet geldt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Na het 18 jaar wordt jeugdhulp soms langer doorgezet (verlengde jeugdwet). Zie voor meer informatie: Jongeren met jeugdhulp die 18 jaar worden.