Wat is een pgb?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg, verpleging of hulp en ondersteuning inkoopt. U bepaalt zelf waar, wanneer en van wie u de zorg krijgt. Dit geeft meer regie over uw zorg. Een pgb brengt ook verplichtingen met zich mee.

U kunt de zorg ook door een zorgaanbieder laten regelen. Dat is zorg in natura.

Wat moet u kunnen om een pgb te beheren?

Zie hiervoor de lijst van 10 punten voor pgb-vaardigheid op Rijksoverheid.nl. Deze checklist geldt voor alle pgb's: vanuit de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.

Betalingen uit het pgb

U krijgt het geld uit uw budget niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB)  of de zorgverzekeraar doet alle uitbetalingen uit uw pgb. Dit heet trekkingsrecht. Dit geldt voor alle pgb's.

Zorgovereenkomst

U sluit met iedere zorgverlener een zorgovereenkomst. Bij een pgb van de gemeente of van het zorgkantoor is een modelovereenkomst van de SVB verplicht.

Verschillende soorten pgb's

Het pgb is vastgelegd in 4 wetten. De voorwaarden voor een pgb verschillen per wet. Afhankelijk van de soort zorg die iemand nodig heeft, valt het onder één of meer van deze wetten:

  • Heeft u een pgb uit de Jeugdwet? Dan regelt uw gemeente de goedkeuring van de zorgovereenkomst.
  • Heeft u een pgb uit de Wmo? Dan moet de gemeente de zorgovereenkomst goedkeuren.
  • Heeft u een pgb uit de Zvw? In de voorwaarden van uw zorgverzekering staan uw rechten en plichten. Daarin staat ook hoe u uw pgb moet verantwoorden.
  • Heeft u een pgb uit de Wlz? Dan regelt het zorgkantoor de goedkeuring van de zorgovereenkomst.

Soms lukt het niet om de verplichtingen na te komen. Dan krijgt u een gesprek met de organisatie waarvan u het pgb krijgt. Het kan zijn dat uw pgb wordt ingetrokken.