Publicaties

U vindt hier een overzicht van publicaties van programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), dat zich richtte op het organiseren van passende zorg in complexe situaties (2017-2021).

Magazines

Thema's

ME/CVS

Thuiszitters

Kwetsbare ouderen

Autisme

Kleinschalige initiatieven

Informatievoorziening in de zorg