Mantelzorgondersteuning

U kunt bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning bij het zorgen voor iemand. Denk aan hulp en advies bij de verzorging, het organiseren van zorg, tijdelijk overdragen van zorg en voor uzelf zorgen.

Informatie en advies

Voor informatie en advies over mantelzorgondersteuning kunt u terecht bij:

Hulp vinden

Uw gemeente u kan u ondersteunen als u voor iemand zorgt. Met hulp voor degene die u verzorgt en ook voor uzelf, als dat nodig is. Vraag bij het Wmo-loket van uw gemeente naar de mogelijkheden.

Zorg tijdelijk overdragen

Vervangende zorg kan nodig zijn om overbelasting te voorkomen. of als u bijvoorbeeld op vakantie gaat. Dit wordt ook vaak 'respijtzorg' genoemd. Zie voor meer informatie: vervangende zorg.

Hulp bij regeltaken

  • Bent u veel tijd kwijt aan het regelen van de juiste zorg voor de persoon voor wie u zorgt? Een mantelzorgmakelaar biedt hulp bij regeltaken. Vind een mantelzorgmakelaar in uw regio. Deze mantelzorgmakelaar wordt soms vergoed via de zorgverzekeraar.
  • Ook een onafhankelijke cliëntondersteuning kan u helpen om de juiste hulp te vinden. De cliëntondersteuner staat naast de cliënt, en kan van daaruit u ook helpen in de zoektocht naar zorg.

Voor uzelf zorgen

In hoeverre bent u overbelast?

Vrijwilligersverzekering voor mantelzorgers

Vrijwel iedere gemeente biedt een gratis vrijwilligersverzekering aan de mantelzorgers in hun gemeente. Hiermee is een mantelzorger verzekerd voor aansprakelijkheid als er per ongeluk iets misgaat bij de verzorging. Vraag uw gemeente om meer informatie.