De Wmo

Gemeenten ondersteunen mensen met een ziekte of beperking en ouderen die thuis wonen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij goed mee kunnen doen in de maatschappij. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. 

Melding bij de gemeente

Heeft u ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Dan kunt u dat melden bij het Wmo-loket of het wijkteam van uw gemeente. De gemeente zal uw situatie onderzoeken en met u bespreken.

Persoonlijk plan

In een persoonlijk plan beschrijft u welke hulp of voorzieningen u nodig heeft en waarom. U heeft het recht om een persoonlijk plan in te dienen bij de gemeente, maar dat is niet verplicht. Wilt u dit wel doen? Lever het plan dan binnen een week na de melding in.

Onderzoek van de gemeente naar uw situatie

De gemeente bekijkt:

  • uw persoonlijke situatie;
  • welke problemen u heeft;
  • wat nodig is om deze problemen op te lossen

Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen

Vervolgens onderzoekt de gemeente samen met u welke ondersteuning u nodig heeft. Eerst kijkt de gemeente of een algemene voorziening voldoende is. Iedereen kan algemene voorzieningen van de gemeente gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een boodschappendienst.

Als dat niet voldoende is, kan de gemeente een maatwerkvoorziening toekennen. Een maatwerkvoorziening is voor u alleen, en afgestemd op uw situatie. Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • een persoonsgebonden budget (pgb): hiermee koopt u zelf ondersteuning in;
  • zorg in natura: de ondersteuning wordt geleverd door een zorgaanbieder waarmee uw gemeente een contract heeft.

Persoonlijk gesprek ('keukentafelgesprek')

Uw gemeente nodigt u uit om hierover te praten. Gemeenten kunnen dit gesprek zelf voeren. Of ze regelen dat een andere organisatie dit voor hen doet. In veel gemeenten doen medewerkers van een sociale wijkteam de gesprekken. Dit gesprek wordt vaak 'keukentafelgesprek' genoemd.

Hulp bij het gesprek met de gemeente

Een cliëntondersteuner kan u ondersteunen tijdens het gesprek. De hulp van de cliëntondersteuner is gratis.

Tips om het gesprek voor te bereiden

  • Zo Zorg Ik: hulp om u voor te bereiden op een gesprek met de gemeente.
  • Mantelzorg.nl: tips voor mantelzorgers voor een keukentafelgesprek.

Meer informatie over de Wmo

Wmo-ondersteuning bij een hoog inkomen of vermogen

Als het nodig is, helpt de gemeente u om zelfstandig te kunnen leven. Ook als u een hoog inkomen of veel spaargeld heeft.