Dag en nacht zorg/toezicht bij Wlz-zorg thuis

De Wlz is er voor mensen die dag en nacht zorg en/of toezicht nodig hebben. Wlz-zorginstellingen zijn ingericht op die 24 uurs zorg en toezicht. Maar hoe gaat dat als u kiest voor Wlz-zorg thuis?

Vooraf: hoe is Wlz-zorg thuis geregeld?

Het zorgkantoor beoordeelt of u thuis passende Wlz-zorg kunt krijgen. Daarvoor is bijvoorbeeld voldoende toezicht nodig.

Levering

Wlz-zorg thuis kan op verschillende manieren geleverd worden:

Extra kosten

De zorg thuis mag niet (veel) duurder zijn dan het budget dat hoort bij uw indicatie/zorgprofiel. Is het standaard budget te laag om thuis goede zorg te leveren? Dan kunt u 25% extra budget aanvragen. Dit heet Extra Kosten Thuis. Het zorgkantoor beoordeelt of u dat krijgt.

24 uurszorg/toezicht bij Wlz-zorg thuis

Het Wlz-budget is bedoeld voor zorg in een instelling. Daar houdt één zorgverlener toezicht op meer bewoners. Het standaard budget is echter niet genoeg om dag en nacht een professionele zorgverlener thuis te betalen. Ook niet met de hierboven genoemde toeslag 'Extra Kosten Thuis'.

Vanuit de Wlz krijgt u dus niet dag en nacht een professionele zorgverlener in huis.

Hoe wordt het toezicht dan geregeld?

  • Levert één zorgaanbieder alle zorg (vpt)? Dan kunt u 24 uur per dag een zorgverlener oproepen bij die zorgaanbieder. De zorgverlener komt dan naar uw huis. Het is niet wettelijk vastgelegd hoe snel de zorgverlener er moet zijn. Uw zorgkantoor kan hierover afspraken maken met de zorgaanbieder.
  • Bij een mpt of een pgb is inzet van een mantelzorger of een vrijwilliger nodig. Meestal om toezicht te houden, soms ook om te verzorgen. Een mantelzorger is een naaste die onbetaald aanwezig is.

Soms is extra budget mogelijk

Soms moet er echt dag en nacht een professionele zorgverlener thuis zijn. Dan kan het zorgkantoor extra budget geven. Voorbeelden zijn:

1. In de stervensfase (palliatief terminale zorg)

Palliatief terminale zorg is mogelijk als:

  • de betrokken arts of het multidisciplinair team van mening is dat iemand op korte termijn zal overlijden, en
  • er een indicatie is voor intensieve zorg die niet uit het huidige zorgprofiel betaald kan worden.

Zie hiervoor: Palliatieve zorg.

2. Als er een lange wachtlijst is (overbruggingszorg)

Overbruggingszorg is mogelijk als iemand op een wachtlijst staat voor een zorginstelling, en er geen tijdelijke plek is in een andere instelling. De zorg moet dan tijdelijk thuis georganiseerd worden. Daarbij kan 24 uurszorg/toezicht noodzakelijk zijn. Kunnen de naasten dat niet geven? Dan kan het zorgkantoor extra professionele zorg betalen totdat er een (tijdelijke) plek is in een zorginstelling.

Zie ook: Ik sta op een wachtlijst voor opname in een zorginstelling

3. Als er echt geen plek te vinden is bij een complexe zorgvraag (meerzorg)

Meerzorg thuis is mogelijk als iemand zeer intensieve zorg nodig heeft en er echt geen passende plek in een instelling te vinden is. Bijvoorbeeld bij een verstandelijke beperking, autisme en ernstige gedragsproblematiek en/of verslaving. Het zorgkantoor beoordeelt of de zorg verantwoord mogelijk is thuis, en kan zo nodig meerzorg toekennen.

Zie hiervoor: Meerzorg.