De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging, begeleiding of behandeling.